rss
twitter
  • Một trang web mới của Mạng Vật Lý

Dùng phương pháp vector trượt để giải bài toán hộp kín điện xoay chiều 12

| Posted in Chưa được phân loại |

0

bài viết này do thầy giáo Trương Văn Thanh biên soạn dùng cho học sinh 12 ôn thi đại học. Các em học sinh theo dõi tại địa chỉ sau:

http://truongthanh85.violet.vn/present/show/entry_id/5591000

Post a comment

*